Grupperum

Lokalet er indrettet med sammenklappelige borde, så det også kan bruges til afspænding for max. 5 personer. Rummet bruges mest, som grupperum for borgere, der deltager i Mistbænken og VækstBasens tilbud.

Afspænding for kvinder

Gennem øvelserne får deltageren et øget kendskab til egen kropslig formåen og begrænsninger. Deltagerne lære hvad de selv kan gøre for at afhjælpe spændinger og stress i hverdagen. Gennemgang af kroppens forskellige dele, i stående, siddende og liggende stillinger. Der undervises i små øvelser, der løsner, udspænder og afspænder kroppen. Undervisningen afsluttes med en liggende afspænding. Der vil blive taget individuelle hensyn i undervisning.  Sted: Fontænen Gl. Jennumvej 8, 8930 Randers v. Mogens Hansen Holdet kører onsdage kl. 8.30 -10.30 - tilmelding via Conny i Bysekretariatet på 6464 54 00.

Gennem øvelserne får deltageren et øget kendskab til egen kropslig formåen og begrænsninger. Deltagerne lære hvad de selv kan gøre for, at afhjælpe spændinger og stress i hverdagen. Gennemgang af kroppens forskellige dele, i stående, siddende og liggende stillinger. Der undervisens i små øvelser der løsner, udspænder og afspænder kroppen. Undervisningen afsluttes med en liggende afspænding. Der vil blive taget individuelle hensyn i undervisning. 

Sted: Fontænen Gl. Jennumvej 8, 8930 Randers v. Mogens Hansen Holdet kører torsdag kl. 10- 12.00 tilmelding til Conny på 6464 5400 eller hør nærmere ved Grethe Bostrup i Fontænen eller på telefon 6091 4900.